Publicerad:

Senast ändrad:

Munkedals kommun deltog i utbildning i säkerhetsskydd

En samling på 70 personer sitter i stolar och lyssnar på en person som berättar om säkerhetsskydd vid en duk där en presentation projiceras.

Den 12 december stod Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommuner värd för en utbildning i säkerhetsskydd där Länsstyrelsen och Säkerhetspolisen var föredragare. Totalt deltog 70 personer från 16 olika aktörer, däribland bolag som Västvatten, Uddevalla Energi och LEVA i Lysekil AB.

Utifrån riksdagens totalförsvarsbeslut 2015 har arbete på nationell, regional och lokal nivå för att stärka totalförsvaret inletts. På lokal nivå innebär det att varje kommun under 2017 har tilldelats ekonomiska medel för att utveckla vårt civila försvar. Detta utvecklingsarbete ska enligt direktiven bland annat verka för stärkt säkerhetsskydd. Av den anledningen stod Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommuner värd för denna kunskapsinsats som är tänkt att inleda det kommande säkerhetsskyddsarbetet i bland annat Munkedals kommun och berörda kommunala bolag.

Vad är säkerhetsskydd?

Säkerhetsskydd handlar om att förebygga att:

 

  • hemliga uppgifter röjs, ändras eller förstörs
  • obehöriga får tillträde till platser/uppgifter
  • personer som inte är pålitliga deltar i verksamhet av betydelse för rikets säkerhet samt
  • terrorangrepp mot skyddsvärd verksamhet

 

Arbetet inleds med att ta fram en säkerhetsanalys som mynnar ut i en säkerhetsskyddsplan. Planen fastställer vilka åtgärder som ska vidtas för att förebygga ovan nämnda delar. Arbetet grundar sig på Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och Säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).