Publicerad:

Senast ändrad:

Skärpta smittskyddsåtgärder från och med den 12 januari 2022

Bild på modell av coronaviruset

Från och med den 12 januari 2022 gäller skärpta smittskyddsåtgärder med anledning av den kraftigt ökade smittspridningen i samhället. För att minska belastningen på hälso- och sjukvården införs fler tillfälliga åtgärder bland annat för restauranger, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Följande gäller från den 12 januari:

 • Alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang. Tidigare allmänna råd om att undvika trängsel, hålla avstånd, arbeta hemifrån och resa vid andra tider än rusnings-trafik kvarstår.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare i sällskap på max åtta personer. Det ska också vara minst en meter mellan sällskapen. Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
 • För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst tio kvadratmeter per person.
 • På serveringsställen gäller stängning senast kl. 23:00, bara sittande gäster, max åtta personer per sällskap, en meter mellan sällskapen.
 • Avrådan från cuper och läger inomhus förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
 • För vuxenutbildningar och lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

 

Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen beslutar om följande åtgärder, dessa åtgärder förväntas träda ikraft den 19 januari:

 • Privata sammankomster: Sänkt tak till 20 personer. Avser uthyrning av lokaler.
 • Allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus: Maxtak på 500 personer, även med vaccinationsbevis.
 • Inresor: Kravet på att utländska medborgare över tolv år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men vaccinbevis återinförs som krav för inresa från 18 års ålder.

 

Sedan tidigare gäller följande råd och rekommendationer:

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.
 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.
 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd.
 • Handelsplatser: Krav på minst tio kvadratmeter per person och att undvika trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på tio kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn och unga, till exempel träningar och tävlingar.
 • Närundervisning är fortsatt huvudprincipen för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Åtgärder bör vid-tas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

 

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida


Läs mer på Krisinformation.se


Tipsa webbredaktionen