Publicerad:

Senast ändrad:

Projektet Bokstart ska bidra till barns språkutveckling

Flera personer sitter i en soffa och diskuterar böcker

Barnbibliotekarie Annica Kallin (till vänster) diskuterar barnböcker och språkstimulans med medarbetare i förskolan.

Projektet Bokstart Munkedal vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0–5 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar och vuxna i barnets närhet att läsa högt, prata, sjunga och rimma och ramsa med barnet. Satsningen genomförs av barnhälsovården, biblioteket, förskolan och öppna förskolan, tillsammans med familjer.

Aktiviteterna i Bokstart innefattar bland annat hembesök, samtal, hallbibliotek i förskolor, teaterprogram och inspirationsföreläsningar för förskolepersonal och föräldrar. Det nystartade projektet Bokstart Munkedal löper under tre år och finansieras med medel från Kulturrådet och Folkhälsopolitiska rådet i Munkedals kommun. Bokstartsprogram finns i närmare 30 länder och har funnits i Sverige sedan 2015.


– Alla barn har rätt till ett språk, berättar barnbibliotekarie Annica Kallin, som även är projektledare för Bokstart Munkedal. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Att prata, titta i böcker, rimma och ramsa eller läsa tillsammans, stimulerar barns språkutveckling och är även ett härligt sätt att umgås.


Projektet Bokstart innefattar även hembesök till ett urval av förstagångsföräldrar med bokgåvor, samtal om språkutveckling och högläsning.


Familjer som är med i barnhälsovårdens program får ett bokstartssamtal med en bokgåva via BVC när barnet är 8 månader.


– Sedan bjuds alla nyblivna föräldrar i Munkedals kommun in till en informationsträff på biblioteket, där vi pratar om språkutveckling och tipsar om barnböcker. Vi skapar även möjlighet till utlåning av barnböcker vid hämtning och lämning på förskolorna och anordnar evenemang som teaterföreställningar. Projektets olika delar bildar tillsammans ett gemensamt fokus, avslutar Annica Kallin

 

Läs mer om projektet

 

 

Logotyp bokstart


Artikel från kommuntidning nr 10

Det här är en artikel från Munkedals kommuntidning som delades ut till alla kommunens hushåll i juni 2022. Läs tidningen i sin helhet på: www.munkedal.se/tidning


Tipsa webbredaktionen