Publicerad:

Senast ändrad:

Upphandling av hantverkartjänster

Foto på en persons ben i arbetsbyxor med hammare i verktygsbälte. I bakgrunden syns staplade skivor i trä.

Munkedals kommun bjuder in leverantörer att lämna synpunkter gällande kommande upphandling av hantverkartjänster. Representanter från fastighetsenheten och upphandling kommer att finnas på plats i Kommunhuset Forum, entréplan, fredagen den 11 november kl. 13:00-16:00 för att besvara frågor kring den kommande upphandlingen.

I kommunens upphandlingsportal kan man läsa delar av det tänkta upphandlingsdokumentet. Det publicerade materialet är i första hand tänkt att användas för ramavtalsområde "bygg" men även övriga ramavtalsområden kommer i stort sett bygga på samma grund men med justeringar för respektive kategori.


Syftet med den externa remissen är att ha en dialog med marknaden och reda ut eventuella problem och felaktiga tolkningar innan upphandlingen annonseras.


Synpunkter kan lämnas i dokument via upphandlingssystemet eller via mail till elin.johansson@munkedal.se senast 2022-11-16 eller på plats i Kommunhuset Forum, entréplan, fredagen den 11 november kl. 13:00-16:00.