Publicerad:

Senast ändrad:

Munkedals kommun mäter nöjdhet med service och bemötande

Munkedals kommun mäter under mars till maj 2023 hur nöjda våra invånare är i sina kontakter med oss. Efter att du varit i kontakt med kommunen via telefon eller e-post kan du senare komma att bli kontaktad via sms eller e-post för att svara på en enkät. Ditt svar är anonymt.

God service och bra bemötande är viktiga delar i det kommunala uppdraget – därför deltar Munkedals kommun tillsammans med flera andra kommuner i Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, nya kundmätning.

 

SKR:s samarbetspartner Brilliant Future genomför mätningen i samverkan med kommunerna.

 

Mätningen går ut på att samla in svar från slumpvis utvalda personer som har varit i kontakt med kommunen via telefon eller e-post om hur de upplevde enkelheten och bemötandet via kommunen.


Efter telefonsamtal med kommunen kan du få ett textmeddelande (SMS) med en länk till enkäten med två frågor att besvara. Deltagandet är anonymt och inga telefonnummer sparas.

Information om undersökningen

SKR samordnar servicemätningen som mäter invånarnas upplevelse av service och bemötande när de kontaktar kommunen. Syftet är att skapa en samlad nulägesbild av kommunens service och bemötande.


Mätningen möjliggör en nationell jämförelse och kan användas som en del i arbetet med att säkra kvaliteten i den upplevda servicen och att utveckla verksamheten utifrån invånarnas upplevelser och behov.

 Tipsa webbredaktionen