Publicerad:

Senast ändrad:

Byte av elmätare för Vattenfalls kunder

Collage ett en bild på ett gult hus med inglasad veranda och en bild på en elmätare från Vattenfall.

I april till och med augusti kommer Vattenfall byta ut elmätarna för sina kunder i Hedekas, Ödsmål och Valbo-Ryr. Berörda företags- och privatkunder kommer inom kort få ett informationsbrev från Vattenfall om elmätarbytet.

Vattenfalls partner Eltel Networks kommer att genomföra mätarbytet och för att du ska känna dig trygg har teknikerna kläder som är tydligt uppmärkta med Eltel Networks logotype. De kan också identifiera sig med företagslegitimation från Eltel. Servicebilarna har både Vattenfalls och Eltels logotyper.

 

Informationen skickas till dig som kund hos Vattenfall via följande kommunikationsvägar: Kivra, SMS, e-post eller en fysisk informationsfolder.


Några veckor innan det är dags att byta din elmätare kommer Eltel att kontakta dig med mer information om tidpunkt för mätarbytet. Boende i flerfamiljshus informeras via portanslag.


På Vattenfalls webbplats kan du läsa mer om elmätarbytetTipsa webbredaktionen