Publicerad:

Senast ändrad:

Pedagoger från Munkedals kommun föreläste på Göteborgs universitet

Tre leende kvinnor står framför en stor skärm.

Från vänster: Pernilla Willman Thuresson, Susanne Randelhoff och Anette Zackariasson.

I mitten av maj bjöd Nätverket för språk-, läs- och skrivutveckling i Västra Götaland in till en dag om detta ämne på Pedagogen, Göteborgs universitet. Pedagoger från Munkedals kommun var inbjudna som talare och föreläste om kommunens treåriga satsning på just språkpedagoger. Satsningen är en del i kommunens strategiska arbete för att höja skolresultaten och att fler ska bli behöriga till gymnasiet.

Föreläsarna från Munkedals kommun var Pernilla Willman Thuresson och Anette Zackariasson, båda språkpedagoger, och litteraturpedagog Susanne Randelhoff. Med på dagen var även samordnaren för gruppen, Sara Sundstedt som är biträdande rektor i Svarteborg. Åhörare var bland annat pedagoger, speciallärare, rektorer och skolchefer med flera inom länet.


Deltagarna från Munkedals kommun berättade om satsningen som innebär att varje skola får utsedda språkpedagoger som har ett övergripande ansvar för att stödja all personal i arbetet med att främja språk-, läs och skrivutvecklingen hos alla elever, men med fokus på den språkutvecklande undervisningen i årskurs F-3. Målet är att skapa nya metoder och verktyg som skolorna sedan förvaltar och vidareutvecklar. Varje skola identifierar även egna lokala mål. För att öka elevernas läslust sker satsningen även i samverkan med kommunens litteraturpedagog.


Ett collage av bilder som visar en mysig miljö i ett skolbibliotek där flera barn läser och spelar spel tillsammans.

Munkedalsskolans skolbibliotek.

Efter satsningens start hösten 2022 har den nu kommit igång på allvar. Efter intervjuer med elever och lärare har bland annat följande förändringar gjorts:

  • Språkpedagogerna utbildar personalen i ett ökat språkstärkande arbetssätt och språkutvecklande undervisning i alla ämnen genom lektionsbesök och under kollegial samverkan (mötestid för skolutveckling).
  • Högläsning sker i undervisningen i större utsträckning än tidigare, samt mer arbete med estetiska uttryck till sagor och berättelser.
  • Skolbiblioteken har gallrats samt fått en del nytt material efter en digital enkät till eleverna om önskemål om nya böcker.
  • Skolbiblioteken har renoverats för att skapa en läsfrämjande miljö med lugn och ro. På Hedekas skola har flera minibibliotek med läshörnor/läsvänliga avdelningar med läsfåtöljer skapats.
  • Lärarna kan boka läsraster på skolbiblioteken.

En mysig hörna med sittpuffsfåtöljer på ett upphöjt golv vid ett stort fönster.

En av läshörnorna på Hedekas skola.

  • Biblioteket i Munkedal har tagit fram boklådor med lektionsförslag till skolorna.
  • Återkommande besök av kommunens litteraturpedagog i klasserna, visning av biblioteket i Munkedal, lovaktiviteter kopplade till biblioteket, samt deltagande på föräldramöte.


En grupp barn sitter på golvet och lyssnar på en kvinna som talar och visar en bild på en stor skärm.

Litteraturpedagog Susanne Randelhoff träffar barn under en sportlovsaktivitet.


 

Du kan även läsa mer om satsningen på sidorna 14-15 i Munkedals kommuns informationstidning, nummer 11, oktober 2022 Pdf, 4.2 MB..


Tipsa webbredaktionen