Publicerad:

Senast ändrad:

Pristagare hyllades på nationaldagen

En grupp personer med diplom och blommor i händernaFörstora bilden

Pristagare från vänster: Felicia Falck, Elin Höglind, Wilda Färg, Tommy Strömberg, Anna Rydin, Krister Eklund, Saga Fredgren, Lisbeth Hedlund, Kristoffer Eriksson, Anna Wisser.

Nationaldagsfirandet i Munkedals Folkets park fylldes av musik, tal, diktläsning, underhållning och hyllande av kommunens pristagare inom kultur, fritid och folkhälsa.

På programmet för firandet fanns bland annat välkomsthälsning av kommunalrådet Louise Skaarnes, musik av Munkedals blåsorkester, diktläsning, Kören Joy Voice, högtidstal av Anders Hjorth af Ornäs och nationalsången. Det var även utdelning av kommunens musikstipendium, folkhälsopris, civilkuragepris,
kulturpris, kulturstipendier och fritidstipendier.


Kultur- och fritidspriser 2023

Kultur och fritidsnämnden i Munkedals kommun delar årligen ut ett kulturpris, två kulturstipendier och tre fritidspriser. En jury bestående av 2 föreningsrepresentanter och 2 förtroendevalda har utsett 2023 års pristagare enligt följande;


Kulturpris

Kulturpriset skall utgå som belöning för värdefulla insatser inom kultur och har i år tilldelats Krister Eklund, Munkedal.


För bevarande av ett kulturarv genom anläggande av gärdsgårdar och stenmurar. Genom sitt anläggande av gärdsgårdar och stenmurar i Klevaområdet gör kulturhistorian närvarande i dagens samhälle. Den gamla traditionen att bygga gärdsgårdar väcker glädje hos förbipasserande trafikanter och vandrare. Med Kristers idoga arbete hålls delar av Klevavägen vacker och levande.


Kulturstipendie

Kulturstipendiet är en uppmuntran och hjälp till utbildning åt de som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musikteater, konst konstverksamhet, vetenskap inom kulturfrågor, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller jämförbara områden av kulturell verksamhet.


Felicia Falck, Hällevadsholm

För sin utveckling inom musik och låtskrivande.


Elin Höglind, Bärfendal

För kommande utbildning inom teater med inriktning på manusförfattande.


Fritidspris - aktiv idrotts- eller fritidsutövare

Saga Fredgren, Munkedal.

För sin satsning inom elitfotbollen i Rössö. Landslagsuppdrag i F 16 och F 17.


Fritidspris - Ledare betydande insats för sin förening

Anna Rydin, Svarteborgs Fotbollsklubb.

För sitt engagemang som barngymnastikledare, numera fotbollstränare och utbildningsansvarig.


Fritidspris - Ledare förtjänstfull ideell ledarinsats

Tommy Strömberg, Munkedals BK.

För sitt stora engagemang inom Munkedals BK och som bidrar till att föreningen är ett varumärke för Munkedals kommun.


Samtliga fritidspriser är på 6 000 kr.


Kulturskolans stipendium musik

Anna Wisser

För sina goda insatser som saxofonist - med siktet inställt mot vidare studier i konst och kultur


Kulturskolans stipendium Teater

Wilda Färg

För sina stora ansträngningar och fina utveckling

och ovärderliga glädjespridande.


Kulturstipendierna är på 1000 kr vardera.


Civilkuragepris och folhälsopris 2023

Kommunens folkhälsopolitiska råd delar årligen ut ett civilkuragepris och ett folkhälsopris.


Folkhälsopriset utdelas till person, grupp av personer, förening eller liknande, som gör särskild insats för folkhälsan i Munkedals kommun ur ett brett perspektiv.


Civilkuragepriset delas ut till en eller flera personer som har gjort något utöver det vanliga för att öka tryggheten och säkerheten i kommunen.


Cilvilkuragepris

Svarteborgs FK, mottaget av Kristoffer Eriksson

För sitt tydliga ledord ”vi vill skapa vinnare utan att få förlorare” och sin vilja att skapa trygga sammanhang för alla åldrar, lägger Svarteborgs FK stor vikt vid att skapa sammanhållning, där alla kan få känna sitt värde och sin betydelse.


Prissumma: 10 000kr


Folkhälsopris

Lisbeth Hedlund, gympaledare, Hällevadsholm

Som med glädje och hjärta stöttar sina medmänniskor och skapar goda mötesplatser och sprider inspiration och hälsa där hon verkar.


Prissumma: 8 000 kr

Tipsa webbredaktionen