Publicerad:

Senast ändrad:

Julgranar och vindfällen – Tekniska enheten fixar det

Collage av fyra bilder där personal i varselkläder hänger upp julbelysning i en gran via en skylift. Står vid en granrisklädd bock, två personer klär en bock och två personer i skogshuggarkläder och hjälmar sågar isär en nedfallen ek.

Tekniska enheten på Munkedals kommun har många uppdrag, bland annat att ordna med våra orters granar inför jul och att ta hand om vindfällor efter höststormar.

En vanlig dag på Tekniska enheten under sommarhalvåret innebär att personalen ordnar med kommunens grönytor och rabatter eller sätter i bryggorna på de kommunala badplatserna. De anlägger även nya lekplatser och multiarenor som i Dingle och Hedekas 2022. På vinterhalvåret blir det däremot tid för annat.

 

Vinterhalvåret börjar oftast med förberedelser inför advent och julfirande med belysningsslingor och julprydnader. Julgranar skall på plats och säkras så att de står stabilt i sin fot.


– I år har vi en ny belysning på vår gång- och cykelbro i Örekilsparken samt en liten ljusprydnad i dammen, berättar Mårten Kalllin, enhetschef på Tekniska enheten.

På en liten brygga i en frusen damm står en ljusdekoration i form av en svan. I bakgrunden anas en parkmiljö.

I år kan du se en ny ljusdekoration i Örekilsparken.

På vintern har Tekniska enheten hand om snöröjning och halkbekämpning vid kommunens verksamheter och mindre röjningar i kommunens olika skogsområden. Ibland kan de behöva rycka ut och ta hand om vindfällen, som vid motionsspåret i Hällevadsholm i höstas.

Två personer i varselkläder och skogshuggarhjälmar sågar med motorsågar på en stor nedfallen ek.

Tekniska enheten tog hand om ett vindfälle vid motionsspåret i Hällevadsholm efter stormen i slutet av oktober.

Ved från träd som behöver tas ned eller beskäras får nya användningsområden.

– Det mesta flisas och används i verksamheten men en del säljs också vidare, berättar Mårten Kallin.

I veckan påbörjade park- och skogenheten arbetet med att avverka skog. 

Inför exploateringen av nya tomtområdet Bergsäter i Munkedal tog Tekniska enheten ner träd på området. En del träd har sparats för att behålla den lummiga omgivningen.

– I början av februari startar vi med beskärningar i utemiljöerna kring våra fastigheter. Under vintern utför vi även underhåll på maskiner och utrustning inför våren, så kort sagt är året fulltecknat av uppgifter, avslutar Mårten Kallin.


Kontakt Tekniska enheten

Mårten Kallin

Enhetsschef

Tekniska enheten

Telefon: 0524-180 92

E-post: marten.kallin@munkedal.se

 

 

 

 

Tipsa webbredaktionen