Publicerad:

Senast ändrad:

Invigning av utställning om Munkedals kommuns historia på Bohusläns museum

Hörsal med presentatörer och publikFörstora bilden

Den officiella invigningen av utställningen hölls den 22 februari på Bohusläns museum, där bland annat boken "Historien om Munkedal" presenterades.

I veckan var det officiell invigning för Bohusläns museums nya utställningsdel kring Munkedals kommuns historia. Vid invigningen presenterades även boken "Historien om Munkedal" och hembygdsprojektet kring lokalhistoriska skattkistor för barn och unga i Munkedals kommun. Efter invigningen hölls föreläsningen "Flickan med guldberlocken", kring den arkeologiska utgrävning vid Smedberg i Munkedal, där en ovanlig 2000-årig guldberlock påträffades.

Utställningen "Platser och händelser i Munkedals historia", som öppnades redan i mitten av januari, fick sin officiella invigning torsdagen den 22 februari. Utställnings- och programantikvarie Sofie Henryson, var moderator för invigningen tillsammans med museipedagog/arkeolog Christina Toreld och kulturarvskonsulent Marika Russberg.

 

Utställningen, och även boken "Historien om Munkedal", har sin utgångspunkt i arbetet med det kulturmiljöprogram för Munkedals kommun, som tagits fram i samband med översiktsplan 2040.

Arbetet kring boken Historien om Munkedal

Christina Toreld och Marika Russeberg berättade, tillsammans med Munkedals kommuns kultur och friluftsutvecklare JanOlof Karlsson, om arbetet med att ta fram textunderlaget till boken "Historien om Munkedal", som lyfter fram kommunens historia från stenålder till 1900-tal med barn och unga som huvudsaklig målgrupp.

 

Boken har tagits fram av Munkedals kommun i samverkan med Bohusläns museum och illustratören Per-Anders Nilsson, med stöd av flera lokala professioner och aktörer - och är även en del av Munkedals kommuns 50-årsjubileum.

 

"Historien om Munkedal" har delats ut till kommunens mellanstadieskolor och finns även att låna eller köpa på Munkedals bibliotek.

Lokalhistoriska skattkistor

Under invigning berättade även Kristin Balksten om Munkedals hembygdsförenings arbete med att ta fram ett pedagogiskt material med lokalhistorisk anknytning, som skolor skall kunna få låna och använda i undervisningen.

 

Kulturarvsföreningarna arbete med att skapa lokalhistoriska skattkistor att använda i skolorna är även en del av utställningen på Bohusläns museum.

Flickan med guldberlocken

Efter invigningen höll arkeolog Pia Claesson ett föredrag om den utgrävning av en 2000-år gammal grav vid Smedberg i Munkedal som genomfördes 2020, där en ung flicka spelar huvudrollen.

 

Vid begravningen var flickan klädd i en klänning av ull, som vid skuldrorna var uppfäst med två så kallade fibulor. Hängande runt halsen hade hon en glänsande guldberlock.

Mer information

Utställningen "Platser och händelser i Munkedals historia" kan beskådas på Bohusläns museum fram till den 9 februari 2025.

 

Mer information hittar du på Bohusläns museums webbplats.

 

Läs mer om Munkedals kommuns 50-årsjubileum

 

Fler foton från invigningen

 

Person visar upp historiska föremålFörstora bilden

Kristin Balksten visa upp konceptet med historiska skattkistor från olika epoker.

GuldberlockFörstora bilden

Under invigningen var det exklusiv visning av den guldberlock som hittades vid Smedberg, nära Håby.

Utställningsmonter stenålderFörstora bilden

Utställningen visar upp flera teman och tidsepoker

Tipsa webbredaktionen