Publicerad:

Senast ändrad:

Personer från Ukraina kan nu bli folkbokförda

Foto på Ukrainska flaggan mot blå himmel

Personer som har flyttat till Sverige från Ukraina och fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd kan nu bli folkbokförda. Det gäller främst de som vistats i Sverige med uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i minst två år och planerar att fortsätta bo i Sverige.

Du hittar mer information på Skatteverket, Migrationsverket och Statens Servicecenters webbplatser:

 

Skatteverket - Kommit hit från Ukraina? Du kan nu bli folkbokförd

 

Migra­tions­verket - förbe­reder för att personer med till­fäl­ligt skydd kan bli folk­bok­förda

 

Statens Servicecenter - Personer från Ukraina kan nu bli bokförda

 

Hur ansöker du om folkbokföring?

Besök ett servicekontor och lämna in din anmälan om folkbokföring. Du behöver också boka tid för identitetskontroll. Personalen på servicekontoret kan boka tolk på ukrainska.

 

Adress till servicekontor i Uddevalla: Norra Drottninggatan 7

 

Du kan gå till ett annat servicekontor om det passar dig bättre. Adresser hittar du här:
Besök servicekontor - Statens servicecenter (statenssc.se)

 

Folkbokföring medför utskrivning ur Migrationsverkets mottagningssystem

Personer från Ukraina som folkbokförs omfattas inte längre av lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA) utan skrivs ut ur Migrationsverkets mottagningssystem. De omfattas istället av socialförsäkringssystemet och får samma rättigheter och skyldigheter som andra folkbokförda. Det innebär exempelvis att de kan omfattas av etableringsprogrammet och få hjälp av Arbetsförmedlingen.

 

Som folkbokförd måste du betala dina fakturor själv. Faktura för hyra, bredband, el och hemförsäkring kommer att skickas hem till dig. Om du inte har någon inkomst och behöver hjälp kontaktar du Munkedals kommun. Du kan även få hjälp med generella frågor kring folkbokföring, uppehållstillstånd med mera. Ring kommunens Medborgarcentrum på telefonnummer 0524-180 00.

 

 

 

 

Tipsa webbredaktionen