Munkedals kommunvapen

Regler för sekretess

Foto på två bokhyllor med stående arkivlådor.

En del kommunala handlingar är hemliga för att skydda enskilda människors personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola eller socialtjänst. I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är sekretessbelagda (hemliga).


En sekretessmarkering ska innehålla uppgifter om vilken lagparagraf som är tillämpad, vilken myndighet som utfärdat sekretessen och vilket datum markeringen är gjord. Det är den kommunala myndighet som har handlingen som avgör vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas utifrån reglerna i offentlighets- och sekretesslagen.


Om kommunen inte vill lämna ut en handling för att den är sekretessbelagd har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. Kommunen ska informera dig om hur du överklagar.


Tjänstemän inom kommunen har tystnadsplikt i sekretessärenden och får normalt inte vidarebefordra uppgifter från dokument som är sekretessbelagda.

Munkedals kommun

Kontaktuppgifter

 

kommun@munkedal.se

0524-180 00

 

Besöksadress

Kommunhuset Forum

Centrumtorget 5

455 30 Munkedal

 

Postadress

Munkedals kommun

455 80 Munkedal