Publicerad:

Senast ändrad:

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förstudie för skolor i centrala Munkedal

Bild på en bok med bokstäver som ligger på ett bord.

[Uppdaterad] Barn- och utbildningsnämnden beslutade på ett sammanträde 2023-04-19 att godkänna en förstudie kring framtida skolor i centrala Munkedal - samt att förstudiens alternativ H1, det vill säga att bygga en ny skola som ersätter Munkedalsskolan och Bruksskolan, bereds vidare för ett genomförande.

Ärendet går nu vidare för beslut i kommunstyrelsen den 15 maj och i kommunfullmäktige den 19 juni.


Mer information om förstudien


Informationsmöten för allmänheten om förstudien planeras att hållas vid tre tillfällen: 11 maj, 22 maj samt 24 maj. Samtliga informationsmöten planeras att hållas kl. 18:00 i Kungsmarksskolans matsal [uppdaterad plats].


Sammanträdesprotokollet för barn- och utbildningsnämnden justeras 2023-04-21.
Tipsa webbredaktionen