Publicerad:

Senast ändrad:

Skärpt eldningsförbud i Munkedals kommun

Skärpt eldningsförbud med symboler

Munkedals kommun har beslutat att det nu råder skärpt eldningsförbud i skog och mark inom Munkedals kommun. Förbudet gäller från 2023-06-09, kl 13.00.

Förbudet gäller all typ av eldning i skog och mark och omfattar eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar).


Det är förbjudet att använda gas- eller vätskeformiga bränslen för annan aktivitet än matlagning, exempelvis ogräsbränning. Användning av pyroteknik är förbjudet.


Matlagning på friluftskök i naturen och grillning på egen tomt är tillåtet, under förutsättning att det inte finns risk för brandspridning.


Anledningen till förbudet är att det är extremt torrt i skog och mark och risken för skogsbränder är mycket stor. Det är straffbart att bryta mot förbudet.


Läs mer om brandrisk och hur du kan hålla dig uppdaterad


Tipsa webbredaktionen