Publicerad:

Senast ändrad:

Tyck till om översiktsplan 2040

Illustrerad bild över en geografiskt område

Just nu pågår samråd för Munkedals kommuns nya översiktsplan 2040, som visar hur mark- och vattenområden ska användas och utvecklas. Under samrådet har du möjlighet att ta del av förslaget och lämna dina synpunkter.

Ta del av förslag till översiktsplan

Den nya översiktsplanen är digital och består av kartor och texter. I den digitala handlingen finns information om hur du bäst tar del av förslaget och du kan även lämna dina synpunkter digitalt.

 

Översiktplanen finns även tillgänglig som PDF och kan hämtas i pappersformat på kommunhuset Forum i Munkedal.

 

Under samrådstiden kommer samhällsbyggnadsförvaltningen finnas på plats på olika orter för att möta allmänheten, visa samrådshandlingar, svara på frågor och ta emot synpunkter.

 

Lämna synpunkter

Synpunkter på förslaget kan lämnas via ett formulär som finns i den digitala samrådshandlingen eller via e-post och post. Samrådet pågår mellan den 4 oktober och 26 november 2023.

 

Läs mer på munkedal.se/op2040

 

Tipsa webbredaktionen