Vuxenutbildning

Flygbild över Utvecklingscentrum Munkedal med Kunskapens Hus. Skolan består av flera olika byggnader. Runt skolan är flera åkrar och lite skog. I nedre höger hörn syns Kunskapens Hus logotype.Förstora bilden

Utvecklingscentrum Munkedal med Kunskapens Hus i Dingle.

Kunskapens Hus är Munkedals kommuns verksamhet för gymnasieutbildningar, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, anpassad utbildning för vuxna, yrkesutbildningar och SFI. Verksamheten är en del av Munkedals utvecklingscentrum i Dingle.

Yrkesutbildning

Kunskapens Hus erbjuder yrkesutbildningar tillsammans med Lysekils och Sotenäs, Tanums och Strömstads kommuner. De yrkesutbildningar vi erbjuder är framtagna utefter det behov som finns på arbetsmarknaden.

Yrkesutbildningar på Kunskapens Hus

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning står öppen för dig som har kortare utbildning än nio år, eller som har gått ut grundskolan och behöver komplettera eller repetera något ämne inför fortsatta yrkes- eller gymnasiestudier. Du kan läsa svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi och hem- och konsumentkunskap. Du kan kombinera grundläggande vuxenutbildning med gymnasial.

Läs mer om grundläggande vuxenutbildning

Gymnasieutbildningar

Kunskapens Hus har utbildningar på ungdomsgymnasiet inom processteknik och IM-programmet.


Våra gymnasieutbildningar

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning är ett alternativ för dig som vill komplettera dina tidigare gymnasiestudier eller behöver en ny kompetens. Du kan läsa allt från en enstaka kurs till en hel yrkesutbildning.

Läs mer om gymnasial vuxenutbildning

Anpassad utbildning för vuxna

Anpassad utbildning för vuxna, är en egen skolform som vänder sig till vuxna med någon form av utvecklingshandikapp som vill komplettera sin utbildning. Anpassad utbildning för vuxna följer samma läroplan som gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Däremot har Anpassad utbildning för vuxna egna kursplaner och timplaner.


Varje elev arbetar utifrån sin egen förmåga och studierna planeras och utvärderas av den studerande och läraren tillsammans. Det kostar ingenting att läsa på Anpassad utbildning för vuxna.


Samverkan sker oftast med Lysekil, Sotenäs, Tanum, Strömstad. Placering blir i någon av dessa kommuner.


För mer information kontakta studievägledare på Kunskapens Hus.

 

Utbildning i Svenska för invandrare (SFI)

SFI ska ge nyanlända invandrare grundläggande kunskaper i svenska samt kännedom om det svenska samhället. Efter att ha fått betyg i SFI, kan du bygga på din svenska ytterligare genom att läsa kursen "Svenska som andraspråk". Den ger dig grundskolekompetens i svenska och är gymnasie-förberedande.


Det är möjligt för deltagarna att kombinera kurser inom SFI med studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning. I utbildningen kan även praktik ingå.


Mer information om SFI.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Richard Lundqvist