Fritidsgårdar

En yngre tjej står på en scen och sjunger. Ljuset är grönt, blått och lila. Bakom scenen syns en grafittiväg. I förgrunden syns profilen av en tjej i publiken.

Foto från det ungdomsarrangerade evenemanget Våga skina 2017 på Örekilsgården.

Hölan

Ung Fritid Munkedal ansvarar för fritidsgården Hölan som är öppen måndagar och onsdagar kl. 15:00-21:00 samt fredagar kl. 16:00-22:00.


Fritidsgården är en öppen mötesplats för ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. I fokus står ungdomars intressen och engagemang.


Hölan besöker du utan att känna krav på att prestera.
Ett härligt ”hängställe” att vara på. Här ställs krav på att respektera allas olikheter och visa det i både ord och handling.


Ung Fritid och Hölan främjar ungas kreativitet genom att stötta och ta till vara på ungdomars idéer och alltid visa på möjligheter.


Ung Fritid arbetar ständigt för att bredda och utveckla samarbeten mellan fritidsgårdsverksamheten och föreningslivet i Munkedals kommun.

Aktiviteter

På Hölan erbjuds det aktiviteter i form av biljard, innebandy, tv-spel, spel och diverse skapande verksamhet samt ungdomsböcker att låna.

Musikstudio

Hölan är stolt över att ha en egen musikstudio där ungdomar kan producera sin egen musik.

Munkedals Förening för Ungdomar (MFfU)

Munkedals förening för ungdomar (MFfU) bildades i januari 2014 och har Hölan som bas. Föreningens syfte är att vara delaktig i att utveckla fritidsverksamheter för ungdomar, arbeta för fler drogfria aktiviteter i kommunen, bättre kommunikationer till tätort och att resa tillsammans.


Fritidsledare stöttar föreningen att utvecklas och växa.

Grottan

Ungdomsverksamheten Grottan drivs av Dingle Samhällsförening. Grottan är en ungdomsverksamhet som riktar sig till ungdomar i Dingle (i nuläget) i årskurserna 5-7. Verksamheten liknar en fritidsgård och är öppen torsdagar kl. 17:00-19:00.


Verksamheten drivs i källarplanet i samhällsföreningens bygdegård.

Senast ändrad: 2020-03-04

Sidansvarig: Gunn-Britt Ljungström