Politik och demokrati

Hand som skriver i ett mindre anteckningsblock. I bakgrunden syns kaffekopp och en surfplatta.

Här hittar du information om kommunens styrelse och nämnder, om hur man klagar på beslut och hur insynen fungerar med mera.

Politisk demokrati

Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Huvudansvaret för kommunen finns hos de förtroendevalda politikerna, hos den politiska majoriteten. Möjligheterna att påverka ökar genom insyn och kunskap, genom direkt kontakt med politiker och genom deltagande i val.

Politisk organisation

Så här är den politiska organisationen uppbyggd i Munkedals kommun:

Karta över den politiska organisationen i Munkedals kommun.

Klicka på bilden för att läsa den som pdf.

Så här kan du påverka i kommunen

Det finns flera olika sätt för dig att göra din röst hörd i kommunala frågor. Dialog och synpunkter

Vad betyder orden?

Vid kommunfullmäktiges sammanträde, andra möten, i protokoll, i handlingar och i andra sammanhang i kommunen används en del ord som kan vara svåra att förstå. I den här ordlistan förklaras en del av dessa ord.


Se ordlista

Senast ändrad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg