Kommunfakta

Läge

Munkedals läge mitt i Bohuslän innebär att avståndet från Svinesund, vid norska gränsen (80 km), är ungefär lika långt som från Göteborg (95 km). Från Uddevalla till centralorten Munkedal är det cirka 25 km.

Yta och bebyggelse

Landarealen är 635 km² vilket ger Munkedal en tredjeplats i storlek i landskapet efter Tanum och Uddevalla.
Bebyggelsen är ganska jämt fördelad mellan tätorter och landsbygd. Av kommunens cirka 10 500 (år 2019) invånare bor ungefär hälften i någon av tätorterna Munkedal, Dingle, Hedekas och Hällevadsholm.

Tätorter och kommunikationer

Centralort är Munkedal, som erbjuder ett rikt och varierat utbud av service och varor. De andra tätorterna i kommunen är Dingle, Hedekas, Hällevadsholm och Torreby. De tre största av tätorterna, Munkedal, Dingle och Hällevadsholm, har goda kommunikationsmöjligheter genom närhet till Europaväg 6 och järnvägen Bohusbanan, vilka tillsammans bildar stommen i ett väl utbyggt trafiksystem, både för person- och godstransporter.

Fritid

Munkedal erbjuder goda möjligheter till rekreation och fritidsaktiviteter. I kommunen finns mer än 120 föreningar som har ett stort och varierat utbud av aktivitetsmöjligheter.
Förutom anläggningar och verksamhet av traditionellt slag i idrottshallar och ishall, på golfbana, fotbollsplaner, elljusspår, ridverksamhet och brukshundsklubb med mera. finns i Munkedal också unika attraktioner såsom laxfiske i Örekilsälven, kanotleden Flottarleden, museijärnväg med ånglok mm.

Landskapstyper

I kommunen finns många olika landskapstyper representerade, alltifrån det typiskt Bohuslänska med dramatiskt uppskjutande berg ur bördiga slätter, som vid Bärfendal, till "fjällnatur" och hedlandskap på Kynnefjäll i de nordligaste delarna. Längst i söder når kommunen havet och de inre delarna av Gullmarsfjorden, den enda riktiga fjorden längst hela kusten.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion