Diarium och arkiv

På bilden syns en person som håller upp en bunt dokument i ett rum med massor av hyllor fyllda av arkivlådor.

Ett diarium är en förteckning över dokument som inkommit till kommunen eller upprättats inom kommunen. Många handlingar inkommer och handläggs digitalt. Vilket medför att vi har ett e-arkiv för digitala handlingar. Varje nämnd och styrelse i kommunen har sitt eget diarium.


I stort sett alla handlingar som registreras i diariet bevaras i kommunens arkiv. De bevaras för all framtid för att det ska vara möjligt att ta del av handlingar.

Diarium på webben

Du kan söka efter ärenden och handlingar i vårt diarium via webben.


Sök handling


Vill du ta del av allmänna handlingar?

Kontakta oss via e-post kommun@munkedal.se eller på telefon genom kommunens växel 0524-180 00.


Avgifter för kopiering av allmänna handlingar Pdf, 153.8 kB.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Ulrika Karlsson