Vandringsleder och strövområden

Foto på en stolpe med skyltar som hänvisar till olika vandringsleder. Skyltarna visar även ledernas längd och är placerad i skogsmiljö.

Bohusleden

Bohusleden sträcker sig från Hallandsgränsen till Strömstad. På en sträcka av 70 km passerar den Munkedals kommun i nord-sydlig riktning genom historiska gränstrakter mellan Sverige och Norge. Den passerar åtta vindskydd och övernattningsstugorna Modalen och Vaktarkullen, sjöar, vildmark och kulturbygder. Ytterligare övernattningsmöjligheter finns i anslutning till leden.

Modalenstugan

Hängbron vid Modalen är avstängd tillsvidare. Vandrar du norr ut från Modalen följer du leden med vattnet på din högra sida och går över bron närmast Kaserna. Vandrar du söderut från Kaserna använder du samma bro.


Läs mer om Bohusleden på www.bohusleden.se.


Karta till vandringsleden finner du i vår kartportal.

Sunserödsberget

Utmed Bohusleden, mellan Harska och Svarteborg vid Kärnsjöns västra sida, finns denna avstickare till utsiktpunkten på Sunserödsberget. En skogsstig på 500 meter med några meters brantare berghäll på slutet. Med en liten avstickare söder ut från stigen kommer man fram till en torplämning, Hällan, Stubberöd. Där kan man fortfarande finna kulturväxter från den tid torpet var bebott.

Bärfendal

Bottneberget

På Bottneberget i Bärfendal går två leder med gemensam början och slut vid Bärfendals Hembygdsgård. Den ena, orange slinga, är 3 km lång, den andra, orange/blå, är 4 km.

Hedums vatten

Hedums vatten i Bottna, en 2,3 km lång slinga.

Dingle

Toppberget (Hotellberget)

I Dingle med utsikt över Dingleslätten ligger Toppberget (Hotellberget). Leden är relativt lätt att gå, 450 meter lång och en stigning på ca 40 meter från utgångspunkten vid vägen.
Höjden ligger på 117 meter över havet.

Hällevadsholm

Hällebo

På östra sidan av Södra Bullarsjön finns en cirka 300 meter lång skogsstig som är väl utmärkt. Höjden ligger på 135 meter över havet och sjön på 44 meter. På toppen finns bänk och bord. Parkering finns som är väl skyltad.

Kynnefjäll Sörbygden

Kasebo

Flertal leder utgår från Kasebo på Kynnefjäll. Några av lederna ansluter till Bohusleden. Informationstavla finns vid parkeringsplatsen. Gångvägen från parkeringen till vindskyddet och grillplatsen vid lilla Holmevattnet är tillgänglighetsanpassad.

Kvarnleden

På östra delen av Kynnefjäll ligger Kvarnleden 2,5 km lång. Leden går till större delen på skogsstig, som är relativt brant, längs bäcken från Stamsjön och delvis på vägen mot Västra Fjället. Leden börjar och slutar på samma ställe.

Saltkällan

Maltes Stig

Vid Örekilsälvens utlopp i Saltkällefjorden ligger Maltes stig som är cirka 4,5 km lång. Utgångspunkt och parkering är vid Saltkällan och stigen går runt Rödberget och utefter älven. Stigen är barnvagns- och rullstolsvänlig.

Torreby

Flaggberget

Flaggberget på Torreby, där finns en led som är 2,5 kilometer lång och ligger alldeles norr om och i anslutning till golfbanan.
Leden börjar och slutar vid golfbanans parkering, går österut och svänger upp norrut i skogen i höjd med corp de logi.

Trebeneberget

Leden över Trebeneberget vid Torreby är 7 km lång, börjar vid golfbanans parkering och går västerut mot Färlevfjorden.

Valbo Ryr

Näsesjön

Leden är cirka 1,6 kilometer lång och går runt Näsesjön. Den är flack och går i huvudsak på skogsbilväg med några hundra meter på ett hygge. Leden går förbi resterna av soldattorpet 249 Näset.

Viksjöleden

Viksjöleden går från Hattefjäll bro till Valbo-Ryrs kyrka. Sträckan är ca 4,3 km lång och går genom ett mycket varierat landskap. Leden är något ”krävande” då den går både längs sjökanten och upp på höga höjder. Stövlar eller vandringskängor är att rekommendera speciellt vid hög vattennivå i Viksjön. För den som vill gå runt, kan man på mitten av leden gå ut mot Vålen och ta landsvägen tillbaka.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Ulrika Larsson