Omsorg och hjälp

Munkedals kommun erbjuder olika former av råd, stöd och omsorg för barn, ungdomar och vuxna.Vi har alla olika förutsättningar och våra behov ser olika ut beroende på situation och var vi befinner oss i livet. Under rubriken Omsorg och stöd kan du få information om vilken hjälp du kan få med exempelvis ekonomi, äldreomsorg, familj och familjerelationer, stöd i vardagen, missbruk och våld.