Stöd, bidrag och stipendier

Bild på pristagarna som står på scenen i parken.

Alla pristagare med sina priser vid kommunens utdelning av fritidspris och stipendier, folkhälsopriset, civilkuragepris, kulturpris och stipendier samt kulturskolans stipendier 2022.

Bidrag övriga föreningar

Bidrag som kan sökas av kultur - , bygdeföreningar m fl;

  • Grundbidrag
  • Evenemangsbidrag
  • Lokalbidrag

Läs mer om bidragen här

Kulturpris och stipendium

Munkedals kommun delar ut kulturpris och kulturstipendium. Båda pristagarna skall vara verksamma och boende i Munkedals Kommun. Kulturpriset och kulturstipendiet skall utgå som belöning för värdefulla insatser eller uppmuntran och hjälp till utbildning åt dem som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och vetenskaplig verksamhet inom litteratur, musikteater, konst konstverksamhet, vetenskap, journalistik, bildningsverksamhet, hembygdsvård eller jämförbara områden av kulturell verksamhet.


Musikskolan delar ut ett musikstipendium.

Kulturpris

Munkedals kommuns kulturpris utdelas till enskild person eller förening för förtjänstfulla kulturinsatser i kommunen. Kulturpriset är på 6 000 kronor.

Kulturstipendium

Munkedals kommuns två kulturstipendium utdelas till en verksam kulturutövare eller till den som studerar inom de olika konstnärliga genrerna. Stipendiesumman är 6 000 kronor.

Ansökan om 2022 års pris och stipendium.

Tiden för inlämnande av förslag och ansökan på pristagare, har passerat. Prsitagare och stipendiater är utsedda och tilldelas detta på Sveriges Nationaldag den 6 juni i Munkedals Folkets Park.


Senast ändrad:

Sidansvarig: Jan-Olof Karlsson