Avfall och återvinning

Bild på en liten flicka som källsorterar i hemmet med sina föräldrar.

Avfall och viss återvinning

I Munkedals kommun ansvarar Rambo AB för renhållningsverksamheten. Tillsammans med Lysekils, Sotenäs och Tanums kommuner är Munkedals kommun delägare i Rambo AB, Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän.


På Rambos webbplats hittar du all information som rör avfall. De frågor som handläggs av miljöenheten i mellersta Bohuslän hittar du på munkedal.se.

Återvinning

Återvinningsstationerna i Munkedals kommun sköts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Har du synpunkter på återvinningsstationer ska du i första hand kontakta FTI. Du kan göra en felanmälan via länken under Relaterad information, ringa eller skicka e-post. Du hittar deras kontaktuppgifter i kontaktrutan. Information om återvinning och förpackningsinsamling hittar du på FTI:s webblats, se länkar nedan.


Klicka på respektive rubrik för att komma direkt till rätt sida på munkedal.se respektive på Rambos eller FTI:s webbplatser.


Avgifter och regler, abonnemang


Miljönämndens taxor


Hämtning av hushållsavfall


Källsortering och återvinning


Förpackningsinsamling


Kompostering av hushållsavfall


Sopsorteringsguide


Tidningsinsamling


Återvinningscentral - Hästesked


Farligt avfall


Asbest och eternit


Ljuskällor


Batterier


Återvinningsstationer


Slam och latrin

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal