Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan (bygganmälan) för de förändringar du vill göra. Vi har samlat information så du ska kunna få en översikt över bygglovsprocessen, regler, riktlinjer och e-tjänster och blanketter.

Varför behöver du söka bygglov?

Hur vi använder marken, vad vi bygger, renoverar eller river påverkar miljön och människorna runt omkring för en lång tid framöver. Det du exempelvis bygger ska fungera på ett bra sätt tillsammans med det som redan finns och många intressen ska vägas samman. Grannar och andra som berörs av ditt bygge vill värna om sin egen miljö och sin fastighets värde. Därför finns det regler för hur och var vi får bygga.


När ett beslut fattas om byggande och användning av mark, ställer också samhället vissa grundläggande krav som ska vara uppfyllda.

Är du osäker på om du behöver bygglov?

Om du är osäker på om det som du vill göra kräver bygglov eller anmälan är du välkommen att kontakta bygglovsavdelningen. Vår rådgivning är kostnadsfri, boka gärna tid med oss.


Besök gärna Boverkets webplats för mer utförlig information om byggande och bygglovsprocessen.

E-tjänster och blanketter

Du hittar våra e-tjänster och blanketter under bygga och bo i kommunens e-tjänstportal.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Marianne Meijer