Avgifter och regler

Avgifter

I Munkedals kommun tillämpas maxtaxa inom barnomsorgen. Maxtaxa innebär att man betalar viss procent av hushållets bruttoinkomst i barnomsorgsavgift. Du registrerar din inkomst via vår digitala e-tjänst för barnomsorg. För att registrera inkomst krävs det att du loggar in med BankID.

Lämna inkomstuppgift ( inlogg via BankID)


Avgiftsnivåerna för den statliga maxtaxan indexeras årligen.

Nya taxan för år 2024

Nedanstående taxa gäller i Munkedals kommun från

2024-01-01 till och med 2024-12-31. Inkomsttaket är 56 250 kronor per månad.


Förskolebarn/pedagogisk omsorg (1-6 år)
Barn nr 1: 3% av inkomsten dock högst 1 688 kr/mån

Barn nr 2: 2% av inkomsten dock högst 1 125 kr/mån

Barn nr 3: 1% av inkomsten dock högst 563 kr/mån

Barn nr 4: Ingen avgift


Skolbarn (6-13 år)
Barn nr 1: 2% av inkomsten dock högst 1 125 kr/mån

Barn nr 2: 1% av inkomsten dock högst 563 kr/mån

Barn nr 3: 1% av inkomsten dock högst 563 kr/mån

Barn nr 4: Ingen avgift


Observera att rabattsatserna gäller för antalet inskrivna barn i barnomsorg (förskola och fritidshem). Det är alltid det yngsta barnet som räknas som barn nummer ett.


Föräldraavgift betalas under årets alla månader med start från första inskolningsdag. Vid utebliven inkomstuppgift debiteras familjen en avgift beräknad på en månadsinkomst motsvarande 56 250 kronor, det vill säga maxavgift.

Regler

För mer information om avgifter samt övriga regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem se vårt informationshäfte - Regler, rutiner och avgifter under Relaterad information.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Ann-Sofi Kristiansson