Sommaröppet inom förskola och fritidshem

Smultron på grässtrå.

Under veckorna 28-31 är de flesta barn lediga och därför samordnas barnomsorgens verksamhet till en förskola och ett fritidshem. Den sommaröppna verksamheten vänder sig endast till barn vars båda vårdnadshavare arbetar eller studerar dessa veckor.


11 juli till och med 7 augusti kommer det 2022 bedrivas verksamhet på Önnebacka förskola på Stale i Munkedal och på Munkedalsskolans fritidshem. Övriga kommunala förskolor och fritidshem håller stängt under denna period.


De av er som har behov av barnomsorg dessa veckor måste anmäla ert/era barn till denna sommarverksamhet senast 22 april. På grund av att gruppsammansättningarna (barn och personal) blir nya, innebär det att verksamhetens innehåll inte kommer att se ut som vanligt.

Anmälan och intyg

Anmälan görs via våra e-tjänster ”Sommarförskola - Anmälan” respektive ”Sommarfritids - Anmälan”. Du hittar anmälan på vår hemsida under E-tjänster och blanketter - Barn & utbildning, eller via länk på denna sida. Inloggning sker via BankID.


Till anmälan bifogas intyg från arbetsgivare/studieanordnare att vårdnadshavare kommer arbeta eller studera den aktuella perioden. Intyget finns att ladda ned i ansökan från denna sida, eller att hämta på ordinarie förskola/fritidshem. Om det är två vårdnadshavare i familjen som anmäler behov av sommarverksamhet ska intyg lämnas för båda.


Barnens schema för veckorna 28 till och med 31 lämnas till ordinarie förskola/fritidshem senast 25 maj. Schemablanketter finns att ladda ned från denna sida eller hämtas på förskolan/fritidshemmet.


Om du är arbetssökande eller studerande och räknar med att arbeta under denna period men ännu inte fått besked, fyll i de uppgifter du har i intyget och skicka in anmälan. Lämna sedan så snart du kan ett nytt undertecknat intyg från arbetsgivare och barnets schematider till ordinarie förskola/fritidshem.


Observera att under perioden 11 juli till och med 7 augusti kan ni inte lämna schematider eller registrera frånvaro via Edlevo-appen. Telefonnummer till den sommaröppna verksamheten kommer lämnas innan vecka 28 till de familjer som anmält sig och som ska ha sommarverksamhet.Alla vårdnadshavare:

Lägg in schema för veckorna 25, 26, 27 och 32 i Edlevo så snart som möjligt men senast 29 april.


Länkar och blanketter


Har du frågor?

Har du frågor kontakta rektor, avdelningschef eller barnomsorgssekreterare.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Ann-Sofi Kristiansson