Sommaröppet inom förskola och fritidshem

Smultron på grässtrå.

Under vecka 28-31 anpassar vi sommarverksamheten på våra förskolor och fritidshem utefter en lägre efterfrågan. Verksamheterna fokuseras då till utvalda enheter i Munkedal.


Under veckorna 28 till och med 31 (12 juli till och med 8 augusti) kommer det sommaren 2021 bedrivas verksamhet på Kungshöjdens förskola i centrala Munkedal och på Munkedalsskolans fritidshem. Övriga kommunala förskolor och fritidshem håller stängt under denna period.


För att verksamheten ska kunna skapa en bra sommarplanering behöver du som vårdnadshavare lämna besked om hur ditt barns omsorgsbehov ser ut under denna period. Vid utebliven anmälan räknar vi med att barnet inte kommer.

De av er som har behov av barnomsorg dessa veckor måste anmäla ert/era barn till denna sommarverksamhet senast 30 april. Den sommaröppna verksamheten vänder sig endast till barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.


På grund av att gruppsammansättningarna (barn och personal) blir nya, innebär det att verksamhetens innehåll inte kommer att se ut som vanligt.

Anmälan och intyg

Anmälningsblankett kan du få via din aktuella förskola, fritidshem eller ladda ner här på hemsidan.


Ni gör anmälan genom att lämna in blanketten ”Anmälan till sommaröppen förskola/fritidshem”, till den förskola eller det fritidshem där ert/era barn normalt är inskrivna.


På anmälningsblanketten ska arbetsgivare intyga att vårdnadshavare kommer arbeta under den aktuella perioden. Vid två vårdnadshavare gäller ett intyg per person.


Dessutom ska barnens schema för veckorna 28 till och med 31 bifogas anmälan.Om inte schematider är fastställda lämnas anmälan in med arbetsgivares underskrift och kompletteras med aktuellt schema senare.


Om du är arbetssökande eller studerande och räknar med att arbeta under denna period. Fyll i de uppgifter du har och komplettera så snart du kan med intyg från arbetsgivare och schematider.


Observera att under perioden 12 juli till och med 8 augusti kan ni inte lämna schematider eller registrera frånvaro via Tieto-appen. Ingen personal kommer bevaka eventuella förändringar som sker i appen under dessa veckor. Telefonnummer till den sommaröppna verksamheten kommer lämnas innan vecka 28 till de familjer som anmält sig och som ska ha sommarverksamhet.


Fram till och med vecka 27 och från och med vecka 32 ska schema och frånvaroanmälan ske som vanligt via appen.


Blanketter


Ni gör anmälan genom att lämna in blanketten ”Anmälan till sommaröppen förskola/fritidshem”, till den förskola eller det fritidshem där ert/era barn normalt är inskrivna senast 30 april. Dessutom ska barnens schema för veckorna 28 till och med 31 bifogas anmälan.


Har du frågor?

Har du frågor kontakta kontakta rektor, avdelningschef eller barnomsorgssekreterare.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Ann-Sofi Kristiansson