Misstanke om barn som far illa

Om orosanmälan

Om du som anhörig, granne eller som privatperson är orolig för ett barns eller ungdoms sociala situation så tar du kontakt med socialtjänsten. Socialtjänsten ger rådgiving om du känner dig osäker och tar emot din orosanmälan.

Du har möjlighet att vara anonym genom att inte uppge ditt namn, men det kan vara bra om du kan stå för din anmälan.


Myndigheter vars verksamhet berör barn och unga samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk verksamhet, socialtjänst och kriminalvård är skyldiga att genast anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda av en sådan myndighet. Om du som personal i sådan myndighet känner oro för att ett barn far illa, kontakta socialtjänsten för rådgivning och anmälan. Observera att en anmälan från annan myndighet eller verksamhet bör ske även skriftligt.

Att anmäla

Orosanmälan kan göras via Munkedals kommuns e-tjänst, genom att lämna in en blankett eller via telefon.

 

För att anmäla via e-tjänst gå in på Munkedals e-tjänster och blanketter eller klicka på knappen nedan för att komma till vår e-tjänst. Orosanmälan för ett barn eller en ungdom via e-tjänst kräver att du legitimerar dig med ditt Bank ID eller Freja ID, du kan därför inte vara anonym.

 

E-tjänst orosanmälan barn/unga (BankID krävs): .

 

 

Blankett för att anmäla hittar du här: Misstanke om barn som far illa - Orosanmälan till socialtjänst Pdf, 1 MB.. Du fyller i blanketten och skriver ut den och antingen lämnar du den till socialtjänsten eller skickar den via brev till socialtänsten.

 


Mottagningsgruppens telefontider:
(orosanmälan/ansökan/avidentifierade konsultationer)

Telefon

Telefontid

0524-183 86

Måndag till torsdag: 08:00 -16:30


Fredag: 08:00-16:00

 

Vid övriga tider efter kontorstid, är du välkommen att kontakta socialjouren. För kontaktuppgifter och mer information klicka på länken socialjour.


 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Viktoria Johansson