Hällevadsholms skola

Hällevadsholms skola ligger i "Hjärtat av Bohuslän" med ett underbart läge för bra skolmiljö. Skolan är en F-3 skola och har elever i åldrarna 6-9 år. Det finns också bibliotek, gymnastiksal, förskola och fritidshem. Det går cirka 120 elever på skolan.

Skolbyggnaden

Skolan byggdes 1954 och har vid ett par tillfällen byggts till och moderniserats. Runt skolan finns det stora grönytor som inbjuder till olika slags aktiviteter.

Omgivningen

Det är nära till natur, skog och sjöar och det nyttjar vi genom att skolan har sin egen "skolskog", där en del av den pedagogiska undervisningen sker.


I tätorten Hällevadsholm bor det ca 800 personer. Orten har bra kommunikationer genom närheten till väg E6 och järnvägen Bohusbanan. Här bor invånarna i en mycket fin miljö med underbar natur, flera vackra sjöar med fina badplatser och goda möjligheter till fiske och vildmarksliv.


Steneheds gravfält i samhällets nordvästra del har ett unikt kulturvärde.

Värdegrund och arbetsätt

Svarteborgs vision är att varje elev ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, att alla elever ska känna sig trygga och att alla elever ska trivas. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på varje elevs lärande och utveckling. Kunskap, trygghet och trivsel. Tre ledord som visar oss riktning och är beroende av varandra.

 

Kunskap - Alla elever på Svarteborgs skolor ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling! -Att kunskap står först innebär att det är viktigast för oss. Vi ska alla arbeta för att eleverna lyckas i skolan och når sin fulla potential.

 

Trygghet - Alla elever ska känna sig trygga på Svarteborgs skolor! -Att vara trygg är en förutsättning för att lyckas i skolan. Vi arbetar för att skapa goda relationer med varandra och skolans samtliga elever samt vårdnadshavare.

 

Trivsel - Alla elever ska trivas på Svarteborgs skolor! - Att trivas i skolan leder till hög närvaro. För att kunna utvecklas i sina kunskaper behöver eleverna vara i skolan.


Verksamheten i skolan genomsyras av ett språkutvecklande förhållningssätt där cirkelmodellen och läsförståelsestrategier är metoder som vi arbetar med för att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling.

Fritidshem

Från och med vårterminen 2024 finns fritidshemmen för elever i Dingle och Hällevadsholm på Hällevadsholms skola. Avdelningarna heter Aspen, Eken och Linden. På Aspen går årskurs 2 och uppåt, på Linden och Eken går förskoleklass och årskurs 1.


Fritids är öppet vardagar kl. 06:00-07:30 och kl. 13:15-18:00. Barnen äter frukost i skolans matsal kl. 07:00. Efter frukost går barnen ut på rast innan skolan börjar. På eftermiddagen äter barnen mellanmål i tre omgångar (en avdelning åt gången). Första gruppen går till mellanmålet cirka kl.13:30. Senare på eftermiddagen har vi fruktstund.

 

På fritids jobbar vi med vår värdegrund (trygghet, trivsel, kamratskap) och vi har mycket utevistelse med barnen. Vi gör aktiviteter som har samband med högtider och årstider.

 

 

 

 

 

Ordningsregler Pdf, 555.6 kB.

Lilla likabehandlingsplanen för elever Pdf, 603.8 kB.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 570.8 kB.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Jessica Mattsson