Kungsmarksskolan

Kungsmarksskolan är en 7-9 grundskola med anpassad grundskola.


Skolans elever ska utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt.  Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Vårt mål är att lärandemiljön på Kungsmarksskolan ska vara begriplig, hanterbar och meningsfull. Vi strävar alltid efter att skapa dialog och delaktighet om måluppfyllelse och förbättringsinsatser.


Skolbyggnaderna

Skolan byggdes 1995 och fick då namnet Kungsmarksskolan.

Namnet kommer av att det redan under vikingatiden låg en kungsgård vid kullen där Foss kyrka nu ligger. Kungen och hans hird vistades där, så länge gården hade råd, sedan drog de vidare till nästa kungsgård. Kungen passade på att hålla ting med befolkningen medan han var i bygden. Söder om kyrkan ligger en stor gravhög, som brukar kallas Tingshögen.

Eftersom man inte kunde plöja lerjordar med den tidens enkla träredskap, användes slättlandet som betesmark. Området från skolområdet till köpcentret Munkeland har sedan urminnes tider kallats Kungsmarken, eftersom det från början var betesäng och tillhörde kungsgården.


Där Munkedalsskolan nu ligger kallades förr Lilla Kungsmarken. Där Kungsmarksskolan ligger och ända till Munkeland kallades för Stora Kungsmarken. Så nog har Kungsmarksskolan fått ett passande och historiskt rättmätigt namn.Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 316.5 kB.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wiveca Doyle